LIIKUNTAKYSELY

Tämä on verkkoliikuntaryhmän toimintaan liittyvä kysely.

Ryhmä on Lohjan Seudun Invalidien, Lohjan Diabeteksen ja Lohjan Sydämen yhteinen toimintamuoto.

Nykyisin verkkoliikuntatilaisuus on sunnuntaisin klo 14:00 ja pituus on vaihdellut 20-40 minuuttiin.

Toiminta jatkuu keväällä 30.5.2021 saakka ja jatkuu syyskuussa syksyllä?

Lisäksi esitykset ovat sydämen kotisivulla tallenteina katsottavissa.

https://www.lohjansydan.fi/arkisto/videot

Haluamme selvittää mm.:

- Ajankohdan sopivuuden - Viikonpäivä ja kellonaika.

- Mikä olisi sopiva aloitusaika syksyllä?

- Oletko jatkossa kiinnostunut ohjatusta verkkoliikuntaryhmästä?